O nás

T.J. Sokol Doloplazy je součást České Obce Sokolské působící na území obce Doloplazy u Olomouce. V roce 2014 eviduje 75 členů, v tom 15 mužů, 20 žen, 18 žáků, 8 žaček a 6 dorostenců. Metodicky je vedená župou Olomouckou-Smrčkovou. Tělocvičná jednota má právní subjektivitu a je financována z vlastní činnosti (podíl z členských příspěvků, úhrady za cvičení  jak jednotlivců tak skupin a to členů i nečlenů sokola) a z dotací obce Doloplazy.

Hlavním Cílem organizace je nabídka telovýchovných a kulturních aktivit jak vlastním členům, tak široké veřejnosti.