Historie

Sokol v naší obci vznikl v roce 1912, kdy se po vzoru jednot z okolních obcí nadchla několik místních mužů pro sokolskou myšlenku a založili Sokol v Doloplazích.Prvotní cvičební hodiny probíhaly na zahradách, v zimě u Zatloukalů na sále.Nedostatek financí jim neumožňoval postavit sokolovnu a tak se jen finančně podíleli na budování sálu.Měli jen své vlastní hřiště.Sokolové z Doloplaz (později i ženy), kteří cvičili-hráli divadlo,účastnili se okrskových i župních veřejných vystoupení.Samozřejmostí byla účast na všesokolských sletech v Praze a to i toho posledního XI. v roce 1948.Za II.světové války byl Sokol nacisty zrušen a majetek zabaven.Největší rozkvět Sokola byl v letech 1945-1948. Po roce 1948 byla zavedena jednotná tělovýchova pod vedením Československého svazu tělesné výchovy.Byly zrušeny i další organizace např. Skaut a Orel.Byla zrušena Československá obec sokolská, dosud řídící orgán Sokola, byly zrušeny župy i jednoty, bylo zakázáno používání sokolských symbolů (kroje, prapory,…) Na vesnicích zůstaly jednoty pod názvem ,,Dobrovolná tělovýchovná jednota Sokol.

I v této době se v naší vesnici cvičilo, podporovala turistika, nebo hrálo divadlo.

Pokračování novodobé historie Sokola Doloplazy:

rok 1990

Ihned po revoluci, se  po nucené 42leté přestávce zaviněné zrušením Československé obce sokolské začal v naší jednotě sokol Doloplazy obnovovat sokolský život. Již  v únoru se začalo cvičit.Pod vedením br. Lubomíra Vláčila začalo cvičit 5 hochů a do konce roku jejich počet vzrostl na 10.Zatím jsme cvičili pod hlavičkou Sokola Olomouc. Cvičili jsme na sále u Zatloukalů.

rok 1991

Počet členů: 29

Cvičitelé: L.Vláčil, N.Brlík

24.2.

Ustavující schůze obnoveného Sokola Doloplazy. Této schůze se zúčastnilo 8osob, z toho 6 hlasovalo pro obnovení Sokola Doloplazy.

3.3.

Konala se první tělocvičná besídka k 141.výročí narození T.G.Masaryka  na sále u Zatloukalů. Představilo se již 30 dětí a předvedli ukázky cvičebních hodin.

12.6.

Účast na Župním atletickém trojboji v Olomouci. Závodilo 16žáků, získali jsme 2 zlaté medaile /J.Drábek a P.Jurčík/, 1 stříbro a 4 bronzové medaile.

22.6.

Přebor ČOS v atletickém trojboji v Brně.

Zúčastnilo se 6 žáků z naší jednoty.

rok 1992

Počet členů:59

Cvičitelé: L.Vláčil, N.Brlík. l.Brlíková

8.3.

Opět se konala tělocvičná besídka k 142.výročí narození T.G.Masaryka  na sále u Zatloukalů. Své cvičení předvedlo již 49 malých Sokolů.

Během roku jsme se zúčastnili Župní akademie v hale UP v Olomouci, 12sokolů vyjelo na výlet do  Tyršova rodiště Děčína a vypravili jsme celý autobus dětí a dospělých na výlet na Macochu a do Brna.

rok 1993

Počet členů:75

Cvičitelé: L.Vláčil, N.Brlík. l.Brlíková

Opět jsme pořádali tělocvičnou besídku, tento rok se jelo na výlet na Rešovské vodopády, hrad Sovinec a Šternberk.

Od září začalo nejmladší žactvo cvičit bezplatně v tělocvičně školy.

Veškerá činnost Sokola byla , je  a bude založena na obětavých lidech, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas sportovní činnosti a výchově mládeže.